Przejdź do treści


  

WALNE ZEBRANIE TOWARZYSTWA
w dniu 28 lipca2019r.  o godz. 1815
Zebranie odbędzie się w Sali Gotyckiej na Zamku Żupnym w Wieliczce

  

po koncercie „Popołudnie ze Straussem”
Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Straussowskiego
,

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat
z tytułu składek członkowskich. Przypominamy także, że roczna wysokość składki wynosi 18 zł.

Bank Ochrony Środowiska
Nr rachunku: 53 1540 1115 2064 6060 3157 0001

Z poważaniem
Zarząd PTS


Wróć do spisu treści