PTS

Idź do spisu treści

Menu główne

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Szanowni Państwo

Zarząd Polskiego Towarzystwa Straussowskiego serdeczie zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się 27.08.2017 r. o godz. 18.00 w Sali Gotyckiej Zamku Żupnego w Wieliczce. W przypadku braku kworum zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o gdz.18.30 w tym samym dniu.


Porządek zebrania
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Sprawozdanie z działalności PTS za kadencję 2013 –2017.
3. Ocena Komisji Rewizyjnej
4. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalenie planów działania Towarzystwa
6. Wolne wnioski.


.....................


Równocześnie przypominamy o regulowaniu składek członkowskich. Przypominamy, że wynosi ona 18,00 zł. rocznie. Szczegóły wpłat podane są poniżej.
.....................

Z wyrazami szacunku
Prezes PTS
Jerzy Sobeńko

 
 
 
 
 
 


Szanowni Członkowie Polskiego Towarzystwa Straussowskiego
,

Poniżej podajemy numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat
z tytułu składek członkowskich. Przypominamy także, że roczna wysokość składki wynosi 18 zł.

Bank Ochrony Środowiska
Nr rachunku: 53 1540 1115 2064 6060 3157 0001

Z poważaniem
Zarząd PTS


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego